Privacybeleid


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Cattery Boeddha verwerkt van haar kopers en geïnteresseerde.

Indien u in het kader van gebruikmaking van de diensten van Cattery Boeddha of om een andere reden persoonsgegevens aan Cattery Boeddha verstrekt, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren kopers en geïnteresseerden om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.


1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Cattery Boeddha, Deken Lendersstraat 21, 6433BA te Hoensbroek, 
Te bereiken onder telefoonnummer 06-51020724, en e-mailadres catteryboeddha@gmail.com.

2.Welke gegevens verwerkt Cattery Boeddha en voor welk doel

2.1 In het kader van uw aanvraag worden de volgende gegevens verwerkt: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen); gegevens van uw dier(-n) zoals naam, ouderdieren, ras en stamboomgegevens, geboortedatum, geslacht, gewicht, chipnummer en inentingsstatus
2.2 Cattery Boeddha verwerkt de in sub 2.1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
a) contact over de reservering, eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie, aanvragen van diensten of bij contact met derden in het kader van het welzijn van uw dier(en)
b) deze gegevens worden gebruikt voor het versturen, bevestigingen en informatie over diensten en activiteiten van Cattery Boeddha en om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

3.Bewaartermijn

Cattery Boeddha verwerkt en bewaart minstens de wettelijke 7 jaar uw gegevens in een beveiligde omgeving.

4.Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw gegevens heeft Cattery Boeddha passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5.Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

5.1 Middels een persoonlijk bezoek kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Cattery Boeddha zal uw verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst u hierover informeren

5.2 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Cattery Boeddha uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u dit ook melden via Autoriteit Persoonsgegevens.

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Cattery Boeddha via e-mail, post, telefoon of persoonlijk.

6.Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

 

 


Copyright © 2018 Cattery Boeddha ® Alle rechten voorbehouden.